Zašto je email marketing važan?

Elektronička pošta, u ograničenoj upotrebi, prvi se put pojavljuje 60-ih godina prošlog stoljeća. Njezina početna svrha – slanje poruka putem interneta – u moderno je doba proširena te je poprimila posve drugu dimenziju. Naime, danas je email veoma koristan i moćan alat, posebno u poslovnom svijetu. Ne možemo zamisliti asistenta, suradnika, kolegu i menadžera koji […]